Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ellös skolas fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera barnen till en meningsfull, rolig och hälsosam fritid.

Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter utifrån barnens egna intressen såväl som att vi ger inspiration till prova på nya aktiviteter. Lek och aktiviteter kan vara spontana eller planerade.

Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning

Leken är barnens arbete på fullaste allvar. Genom den ökar de sin kreativitet och fantasi. Barnen lär sig samarbete, empati och konfliktlösning samt ömsesidig respekt för varandra.

Som pedagog ska vi ge barnen tid och möjlighet att leka. Vi ska också inspirera och hjälpa dem vid behov. 

Utvecklingsplan för Ellös skolas fritidshem

Fritidshemmen ordnar organiserad verksamhet i form av större projekt och uppmuntrar även den fria leken där barnen själva kan välja och känna efter vad de vill göra. Vi använder vår närhet till natur, skog och vatten under alla årstider, vi leker, upptäcker, skapar och sportar.

Syfte

Vi vill skapa ett gemensamt arbets- och förhållningsätt kring barnen på våra fritidshem och därmed visa en profession. Vi ser en möjlighet att utveckla äventyrspedagogiken inom skolan och fritidshemmen.

Med äventyret vill vi stärka barnet som individ och samhörigheten i gruppen, att de lär sig mer om sig själva, om andra och om sin närmiljö.

I äventyret har vi fokuserat på:

  • barnens närmiljö 
  • bad- och båtvett
  • matematiska begrepp 
  • upplevelser som engagerar både kropp och själ

Mål

Vi vill bli starka och trygga i vår i vår yrkesroll genom ett aktivt pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsglädje, roliga erfarenheter och upplevelser skapar en gemensam samsyn hos pedagogerna anser vi.

Genom äventyrspedagogiken vill vi stärka barnens kamratrelationer, se varandras värde, känna sig trygga på våra fritidshem. I ett lustfyllt lärande vill vi att barnen ska få pröva på olika roller och möjligheter genom spännande upplevelser som engagerar både kropp och själ.

Metod

Vi kommer att arbeta temainriktat med barnen på våra fritidshem och under samlad skoldag. De olika metoder vi har valt är Kamratövningar, Kamratbanor och Sagoäventyr.

  • Vara vänner
  • Rollspel
  • Kompissamtal
  • Samarbetsövningar
  • Förarbete inför äventyrsprojekt
  • Utvecklingsplan

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre