Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Likabehandlingsplan Ellös skola och fritidshem

Prata alltid med din klasslärare vid upplevelse av diskriminering eller kränkande behandling.

Sammanfattning av hur vi arbetar:

  • Den som ser, hör, får vetskap – agera direkt
  • Samtala med utsatt, kolla vad som hänt
  • Informera berörd mentor
  • Informera vårdnadshavare snarast
  • Prata med de/dom som gjort något, ev ihop med trygghetsgruppen
  • Fyll i incidentrapport diskriminering/kränkande behandling
  • Lämna incidentrapporten till rektor. Ansvar för uppföljning har mentor tillsammans med rektor
  • Rektor ansvarar för att incidentrapporten når huvudmannen

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre