Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Henåns 7-9 skola.

På Henåns skola tar all personal och alla elever tydligt avstånd från alla tendenser till all form av diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling.

Vi visar respekt för den enskilde individen och reagerar omedelbart om någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling. Vi utgår i det dagliga arbetet från ett demokratiskt förhållningssätt och vi arbetar aktivt för att stärka de demokratiska värdena.

Vi arbetar för att skapa relationer mellan alla som arbetar på skolan, elever liksom personal, barn som vuxen, och med hemmen. Vi arbetar aktivt för att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

På Henåns skola årskurs 7-9 arbetar vi aktivt för att främja likabehandling och vi ser mycket allvarligt på diskriminering, trakasserier eller alla former av kränkande behandling. Detta innebär att vi arbetar förebyggande och att vi har en väl utarbetad strategi för att hantera situationer som uppstår.

Vi följer de styrdokument som bevakar alla barns rätt till likabehandling och likabehandlingsplanen är en del i dokumentationen. Vi värderar ett gott samarbete med vårdnadshavare och vill ha en rak kommunikation då frågor eller missnöje uppstår.

Återställ
Hjälp oss bli bättre