Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Så här jobbar vi på Henåns skola

Vi vuxna på skolan jobbar för att alla elever ska bli sedda. Att agera tidigt och tydligt är vårt sätt att visa på hur vi tycker att man ska vara mot varandra.

Vi har höga krav och positiva förväntningar på våra elever.

På skolan finns en internationell grupp för nyanlända elever. Vi jobbar för att ta vara på människors olika bakgrund, vilket ger en kulturell mångfald. 

Plan för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar

Rektor är ansvarig för att plan för arbetet med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar upprättas, genomförs och efterlevs. Tidigare har det kallats likabehandlingsplan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre