Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljön i skolan

I våra skolor satsar vi på att med modern pedagogik och teknik skapa helhet i lärandet och att göra det varierande och lustfyllt.

Eleven ska med ökad ålder ha ökat inflytande över sitt lärande. Skolan har eleven och elevens lärande i fokus.

Avgiftsfri skola

Den obligatoriska skolan ska vara avgiftsfri. Det får enligt Skolinspektionen förekomma enstaka inslag som medför obetydlig kostnad för eleverna.

Arbetsmiljö

Vi eftersträvar en trivsam och bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi räknar med att du som vårdnadshavare stöttar oss i detta arbete. En grundförutsättning för allas studiero, trygghet och trivsel är att vi följer våra gemensamma trivselregler.

Allergi

Vi förväntar oss att du visar hänsyn för dem som är överkänsliga.

Vi tillåter inte nötter i våra lokaler.

Stöldbegärligt gods

Stöldbegärliga egna föremål tar skolan inte ansvar för.

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning

Skolan tar inte hand om eller ansvarar för elevernas utrustning. Den undervisande läraren bedömer om elevernas mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning, får användas i skolarbetet under lektionstid.

Skadegörelse

Skadegörelse ersätts av den skyldige beroende på orsak och ålder.

Tobaksfri skola

På skolan och skolans område råder enligt lag totalt förbud mot rökning och snusning. Detta gäller både elever och vuxna.

Om elev ertappas med att röka eller snusa kontaktas hemmet.

Mopeder och cyklar

Moped- och cykeltrafik är inte tillåtet inom skolans område. Skolan har inga försäkringar som täcker skadegörelse på mopeder och cyklar.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre