Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Checklista gymnasieval

Inför studiebesök och öppet hus vid gymnasieskolorna kan det vara bra att ha med sig en egen checklista.

 • Vilket program besöker jag
 • Vilka inriktningar erbjuds
 • Finns det skolsköterska och i så fall var och hur ofta
 • Finns det studie- och yrkesvägledare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det kurator och i så fall var och hur ofta
 • Finns det specialpedagog och i så fall var och hur ofta
 • Finns det speciallärare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det matsal och i så fall var
 • Finns det bibliotek och i så fall var
 • Finns det möjlighet att läsa Ma B, En B, Hi A, Ma C, En C, Nk B
 • Finns det möjlighet att läsa moderna språk och vilka
 • Finns den tekniska utrustning som behövs för att få en bra utbildning
 • Vad har jag för möjligheter till studier efter utbildningen
 • Kan jag få arbete efteråt
 • Har jag praktik (gäller teoretiska program)
 • Var får jag APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • Hur många av APL veckorna är på ett företag
 • Finns det möjlighet till extra stöd i svenska, matematik och engelska
 • Hur stor del av kurserna är lärarledda
 • Sätts det in vikarie när lärare är sjuka
 • Får eleverna tillgång till egna läroböcker och på vilka kurser
 • Har skolan någon uttalad pedagogisk profil och vad innebär den
 • Hur kan föräldrar komma i kontakt med skolan
 • Hur ofta har skolan utvecklingssamtal
 • Hur många brukar söka utbildningen
Återställ
Hjälp oss bli bättre