Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunalt aktivitetsansvar

Vi har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) innebär att vi ska hålla oss informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret.

Aktivitetsansvaret gäller för dig som är under 20 år

Om du inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning omfattas du av kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Du ska erbjudas lämpliga individuella insatser

Vi har ett uppsökande uppdrag för att hitta lämpliga insatser för dig som inte studerar eller arbetar. Insatserna ska i första hand syfta till att motivera dig som inte fullföljt dina studier att påbörja eller återuppta en utbildning. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

Exempel på aktiviteter

  • Kartläggning
  • Guidning i att söka jobb
  • Praktik
  • Studievägledning och coachning
  • Stöd i att söka vidare studier

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § Skollagen(2010:800)

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Huvudansvaret för aktivitetsansvaret ligger under Sektor Lärande och det administrativa arbetet utförs på Orust gymnasieskola med ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre