Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Introduktionsprogram

Vi erbjuder fem introduktionsprogram, preparandutbildning, 

individuellt alternativ, programinriktat val, yrkesintroduktion

och språkintroduktion.

Preparandutbildning

Vänder sig till dig som är studiemotiverad och vill bli klar inom ett år. Du saknar behörighet till gymnasiestudier och har troligtvis bara ett ämne kvar. Du läser detta ämne kombinerat med praktik eller förberedande studier på gymnasienivå.

Individuellt alternativ

Om du har fler än ett ämne där du inte uppnått målen för betyget E och din studiemotivation är låg för tillfället, kan individuellt alternativ vara ett bra program att gå. Här anpassas schemat och skoldagen efter dina behov.

Förutom studier i grundskolekurser kan en skoldag innehålla andra aktiviteter som studiebesök på arbetsplatser, praktik, utflykter och olika former av motivationshöjande insatser. Studierna beräknas ta mer än ett år.

Programinriktat val

Det finns en möjlighet att läsa med ett program på gymnasiet, även om du inte är behörig. Du har godkända betyg i sex ämnen där svenska ingår samt engelska eller matematik.

Om du i övrigt har poäng, som minst motsvarar sist antagen på programmet och det finns platser kvar, så kan du få en chans att följa programmet du sökt. Detta gäller endast yrkesprogram samt om det finns plats. Du läser de grundskolekurserna, som du saknar betyg i parallellt med gymnasiekurserna och när du uppnått målen för minst E skrivs du in på det nationella programmet.

Språkintroduktion 

Språkintroduktion är en utbildning som ges för ungdomar som nyligen kommit till Sverige.

Det är en utbildning där du lär dig svenska så att du kan klara av att läsa på gymnasiet. När du läser språkintroduktion kan du också få undervisning i andra ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Har du redan behörighet i grundskoleämnen kan du läsa ämnet på gymnasienivå.

Språkintroduktion har vi på gymnasiet i Henån. Du kommer att läsa på heltid. När du börjar här får du en mentor som kommer att stötta dig under din tid hos oss.

Skriv ut och fyll i ansökan nedan och skicka till Orust Gymnasieskola. Adressen finns längst ner på blanketten.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Återställ
Hjälp oss bli bättre