Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gymnasium

Du som bor i Orust kommun söker i första hand till

gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde

och Stenungsund.

Vi  har samverkansavtal med Fyrbodals antagningsområde och Stenungsund kommun. Det innebär att du som är folkbokförd i Orust kommun är förstahandsmottagen i dessa områden.

I gymnasieguiden hittar du information om inriktningar och program.

Om du söker till gymnasieskolor i andra kommuner kommer du att bli andrahandsmottagen. Detta gäller inte om du söker till friskolor med riksintag och utbildningar som inte erbjuds inom samverkan.

Om du behöver resa till din skola kan du beställa busskort eller ansöka om resebidrag. Har du långt till din skola kan du ansöka om inackorderingsbidrag.

Återställ
Orust gymnasieskola
Återställ
Busskort för gymnasieelever
Återställ
Kontantersättning och extra resebidrag
Återställ
Inackorderingsbidrag för gymnasieelever
Återställ
Hjälp oss bli bättre