Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Orust gymnasieskola

Vår gymnasieskola är den lilla trivsamma skolan där du blir sedd. Våra elever tycker att det bästa med vår skola är den fina gemenskapen. Skolan ligger i Henån.

Vi erbjuder två introduktionsprogram Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Individuellt alternativ

Om du har fler än ett ämne där du inte uppnått målen för betyget E och din studiemotivation är låg för tillfället, kan individuellt alternativ vara ett bra program att gå. Här anpassas schemat och skoldagen efter dina behov.

Förutom studier i grundskolekurser kan en skoldag innehålla andra aktiviteter som studiebesök på arbetsplatser, praktik, utflykter och olika former av motivationshöjande insatser. Studierna beräknas ta mer än ett år.

Språkintroduktion 

Språkintroduktion är en utbildning som ges för ungdomar som nyligen kommit till Sverige.

Det är en utbildning där du lär dig svenska så att du kan klara av att läsa på gymnasiet. När du läser språkintroduktion kan du också få undervisning i andra ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Har du redan behörighet i grundskoleämnen kan du läsa ämnet på gymnasienivå.

Språkintroduktion har vi på gymnasiet i Henån. Du kommer att läsa på heltid. När du börjar här får du en mentor som kommer att stötta dig under din tid hos oss.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Studievägledning

När du funderar på studier och vill diskutera vilka möjligheter som finns är du välkommen till våra studie- och yrkesvägledare.

Modersmålsundervisning

Du har rätt att få modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

Har du en förälder eller vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska? Om ni pratar språket till vardags hemma och du har goda kunskaper i modersmålet kan du ha rätt till modersmålsundervisning.

När du börjar gymnasieskolan får du en mentor, som ska hjälpa dig under tiden i gymnasieskolan. Prata med din mentor om du vill ha modersmålsundervisning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre