Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidrag till enskild verksamhet m m utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2021

Förskola, 1-5 år

149 864 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Förskola, 1-5 år

74 932 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

61 440 kronor

Förskoleklass

82 913 kronor

Grundskola, år 1-3

104 607 kronor

Grundskola, år 4-6

106 822 kronor

Grundskola, år 7-9

115 850 kronor


Bidrag till enskild pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2021

Barn 1-5 år

96 826 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Barn 1-5 år

48 413 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Barn 6-12 år

48 413 kronor


Interkommunal ersättning för förskola, grundskola m m

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2021

Förskola, 1-5 år

140 767 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Förskola, 1-5 år

70 384 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

57 962 kronor

Förskoleklass

78 220 kronor

Grundskola, år 1-3

98 686 kronor

Grundskola, år 4-6

100 775 kronor

Grundskola, år 7-9

109 292 kronor


Interkommunal ersättning för Orust gymnasieskola

Verksamhet  

Ersättning per elev och år 2021

Hantverksprogrammet

151 718 kronor

inriktning finsnickeri


Introduktions-

145 922 kronor

programmet (IM)Återställ
Hjälp oss bli bättre