Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidrag till enskild verksamhet m m utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2020

Förskola, 1-5 år

148 303 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

74 151 kronor

upp till 15 tim/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

61 030 kronor

Förskoleklass

81 607 kronor

Grundskola, år 1-3

102 222 kronor

Grundskola, år 4-6

104 418 kronor

Grundskola, år 7-9

114 155 kronor


Bidrag till enskild pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2020

Barn 1-5 år

95 422 kronor

mer än 15 tim/vecka


Barn 1-5 år

47 711 kronor

upp till 15 tim/vecka


Barn 6-12 år

47 711 kronor


Interkommunal ersättning för förskola, grundskola m m

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2020

Förskola, 1-5 år

139 293 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

69 647 kronor

upp till 15 tim/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

57 576 kronor

Förskoleklass

76 988 kronor

Grundskola, år 1-3

96 436 kronor

Grundskola, år 4-6

98 508 kronor

Grundskola, år 7-9

107 694 kronor


Interkommunal ersättning för Orust gymnasieskola

Verksamhet  

Ersättning per elev och år 2020

Hantverksprogrammet

148 429 kronor

inriktning finsnickeri


Introduktions-

142 758 kronor

programmet (IM)Återställ
Hjälp oss bli bättre