Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidrag till enskild verksamhet m m utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2019

Förskola, 1-5 år

148 089 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

74 044 kronor

upp till 15 tim/vecka


Skolbarnsomsorg

61 327 kronor

endast i Orust kommun


Förskoleklass

70 096 kronor

Grundskola, år 1-3

102 756 kronor

Grundskola, år 4-6

104 958 kronor

Grundskola, år 7-9

116 504 kronor


Bidrag till fristående pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2019

Barn 1-5 år

98 298 kronor

mer än 15 tim/vecka


Barn 1-5 år

49 149 kronor

upp till 15 tim/vecka


Barn 6-12 år

49 149 kronor


Interkommunal ersättning för förskola, grundskola m m

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2019

Förskola, 1-5 år

139 159 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

69 579 kronor

upp till 15 tim/vecka


Skolbarnsomsorg

57 453 kronor

endast i Orust kommun


Förskoleklass

66 128 kronor

Grundskola, år 1-3

96 940 kronor

Grundskola, år 4-6

99 017 kronor

Grundskola, år 7-9

109 909 kronor


Interkommunal ersättning för Orust gymnasieskola

Verksamhet  

Ersättning per elev och år 2019

Hantverksprogrammet

144 639 kronor

inriktning finsnickeri


Introduktions-

139 113 kronor

programmet (IM)Återställ
Hjälp oss bli bättre