Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan Kulturskola

Ditt barn kan börja i dans redan i årskurs 1. Ditt barn kan börja grundkurs i blockflöjt eller fiol från årskurs två. Du behöver ha ett instrument hemma för att öva på.

Vi tar emot ansökningar hela året men grupperna startar i augusti. Största chans att få en plats är det om du söker före 3 juni.

Vi tar inte emot ansökningar innan det år som ditt barn har åldern inne för den kursen som önskas.

Från årskurs 3 erbjuder vi alla instrument som ingår i kursutbudet.

Antagen elev behåller sin plats

  • Elev som redan spelar i kulturskolans ämneskurser, från och med årskurs 3, behöver inte anmäla sig inför nytt läsår.
  • Antagen elev behåller sin plats tills vårdnadsinnehavaren säger upp platsen.
Ansökan
Kan vi inte erbjuda plats direkt placeras du i kö.
Elevens namn * (obligatorisk)
Barnet åker skolskjuts * (obligatorisk)


Vårdnadshavare * (obligatorisk)

Grundkurs för dig i årskurs 2


Körkul årskurs 2-3

Kör årskurs 4-5

Sångverkstad årskurs 6 och uppåt

Egen sånglektion årskurs 7 och uppåt, begränsat antal platser.

Dans

Musikteater, drama, teaterÄmneskurs för dig i år 3 och uppåt
Det kan vara kö till gitarr och piano, något du kan tänka på när du gör ditt val för att spela ett instrument. Eftersom det är kö till vissa instrument är det bra om du göra flera val.


Musikinstrument
Du måste ha ett musikinstrument hemma att öva på. Vi har ett begränsat antal instrument för uthyrning. Det kostar 200 kronor per termin.
Vi önskar hyra instrument av kulturskolan


Viktig information till vårdnadshavare
Vid anmälan till undervisning i kulturskolan godkänner du som vårdnadshavare att ditt barn får gå ifrån grundskolans undervisning utan krav på att extra insatser ges från grundskolans sida.

Foto och film


Orust kommun använder sig av bild och film på digitala kanaler som orust.se, intranät, twitter och Instagram. Jag tillåter att mitt barn får medverka i både tryckta och digitala medier när Orust kommun visar upp kulturskolan verksamhet.  * (obligatorisk)
Foto och filmDu måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna. Du får en kopia av din ansökan i e-posten.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre