Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Regler och avgifter Kulturskola

Du betalar för kulturskolan varje termin. Kom ihåg att tala om i god tid om ditt barn ska sluta. Du betalar full terminsavgift efter tredje lektionen även om ditt barn inte deltar hela terminen.

Vi erbjuder eleverna vid kommunens tre fristående skolor, Orust Montessoriskola, Orust Waldorfskola och Stensbo Skola Ideell Förening, undervisning på samma villkor som den kommunala grundskolans elever.

Kulturskolan kommer till din skola

Så långt som möjligt på skoltid

För att alla ska få samma möjlighet till undervisning oavsett bostadsort, erbjuder vi så långt som möjligt undervisning under dagtid på respektive skola, genom att våra musiklärare reser runt mellan de olika skolorna.

För dansmix, drama, cirkus, digitalt musikskapande, kör och körverkstad gäller speciell dag och plats, läs mer på Kurser och grupper.

STOLT för särskolan är vissa lördagar på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Terminsavgift med faktura

Fakturan skickas i mitten av varje termin.

Du betalar full terminsavgift efter tredje lektionen även om ditt barn inte deltar hela terminen.

Du måste meddela om ditt barn ska sluta

Du som vårdnadshavare måste meddela kulturskolans lärare eller rektor om ditt barn ska sluta sjunga, spela, dansa eller sluta med dramakurs.

OBS! Meddelar du efter tredje lektionen fakturerar vi full avgift för terminen.

Avgift

Kostnad per termin

Kurs / hyra

Avgift per termin

Grundkurs musik

400 kronor

Ämneskurs musik

750 kronor

Hyra av instrument

200 kronor

Dansmix

500 kronor

Sångverkstan

200 kronor

Kör

200 kronor

Drama

300 kronor

Cirkus

500 kronor

Kulturskolan STOLT för dig i särskola

Utan kostnad

Orkester och ensemble

Utan kostnad


Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att de två äldsta syskonen betalar full avgift. Yngre syskon i familjen spelar gratis.

Lektioner

Vi garanterar att varje elev får minst 24 aktivitetstillfällen per läsår.

Vi följer inte alltid skolans läsårsschema men vi följer den kommunala skolans studiedagar. Ibland uteblir den vanliga undervisningen, som till exempel när vi anordnar konsertveckor.

Viktig information till vårdnadshavare

Vid anmälan till undervisning i Kulturskolan godkänner du som vårdnadshavare att ditt barn får gå ifrån grundskolans undervisning utan krav på att extra insatser ges från grundskolans sida.

Återställ
Hjälp oss bli bättre