Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Specialkost

Vi har som mål att skapa en trygg och säker måltidshantering för barn och elever som har allergier och överkänslighet mot livsmedel.

Ny ansökan om specialkost och förnyelse av läkarintyg görs inför varje läsårsstart via vår e-tjänst, som du hittar i rutan Självservice. Undantag för krav om ny ansökan och förnyelse av läkarintyg, är diagnostiserad celiaki då detta är en livslång och kronisk sjukdom.

Kostintyg och läkarintyg

För specialkost och anpassade måltider ska alltid ett kostintyg fyllas i för att säkerställa en korrekt hantering i våra kök som tillagar maten. Kostintyget fylls i av vårdnadshavare eller myndig elev.

Det är viktigt att barn med rätt till specialkost och anpassade måltider får mat de mår bra av. Vi har krav på läkarintyg för att få specialkost.

Ny ansökan om specialkost och förnyelse av läkarintyg görs inför varje läsårsstart. Undantag för krav om ny ansökan och förnyelse av läkarintyg, är diagnostiserad celiaki då detta är en livslång och kronisk sjukdom.

Vi kräver heller inte läkarintyg för laktosintolerans och anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl. Vid behov av anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl erbjuds vegetarisk eller fläskfri mat.

Vid önskemål om måltider vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), kontaktar du skolhälsovården för en dialog och bedömning av behovet. Rullande veckomatsedel erbjuds från och med höstterminen 2020. Skolhälsovården informerar oss inom kostenheten om behovet finns.

Specialkost eller anpassade måltider

Många specialkostportioner och anpassade måltider som tillagas äts inte alltid av de barn/elever som de är avsedda för. Detta leder – oftast helt i onödan – till ökat matsvinn, högre kostnader och sämre resursutnyttjande.

Därför är det viktigt att du anmäler, till köket, om ditt barn ska vara frånvarande. Har ditt barn varit frånvarande under en veckas tid, utan att du anmält detta, kommer specialkosten och den anpassade måltiden att upphöra.

Bild med exempel på specialkost
Återställ
Hjälp oss bli bättre