Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Paraplyresursen, en pedagogisk resurs

Alla pedagoger inom förskola och skola kan vända sig till Paraplyreserusen för stöd, rådgivning och inspiration för att stötta barn och elevers språk och matematikutveckling.

Paraplyresursen, en unik satsning på samverkan när det gäller barn och elevstöd. Här har vi samlat våra pedagogiska stödresurser Språkotek, Mattetek och Skoldatatek. Språkoteket samt Matteteket finns på Varekils skola och Skoldatateket är mobilt.

Relaterad information

En pedagogisk resurs

Idén med Paraplyresursen är att våra pedagoger kan låna material, få inspiration och konsultation av kunniga stödpedagoger. På Paraplyresursen kan pedagogerna även testa och pröva materialet och samtidigt få handledning både ensamma eller i sin arbetsgrupp.

Språkotek, stöd för språkutveckling

Språkoteket är till för att stödja alla barn och elever men i synnerhet är det en resurs för dem som är i extra behov av språkstimulans som till exempel språkförsening eller annat hemspråk.

MatteTek, stöd matematikutveckling

MatteTeket är ett stöd för pedagoger att hjälpa barn att uppleva, benämna och förstå matematik i vardagen. Att uppleva matte som svårt kan vara ett hinder, det är viktigt att uppleva matte som roligt, det förenklar inlärningen.

Orust Skoldatatek, en pedagogisk verksamhet

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och kunskaper om IT är i centrum. Skoldatateket vänder sig till pedagoger som undervisar elever skolan Mao f-9 och gymnasiet som har behov av särskilt stöd, främst med fokus på koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Skoldatatekets specialpedagog arbetar på uppdrag från skolans elevhälsoteam och åker runt till de olika skolorna där elever och pedagoger får stöd och vägledning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre