Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts

Alla skolskjutsar går i linjetrafik vårterminen 2022. Det innebär att alla som har ett busskort får åka med.

Linjetrafik är kollektivtrafik som Västtrafik kör. Det är Bergkvara Buss som kör skolskjutstrafiken.

Är ditt barn i behov av skolskjuts under vårterminen 2022, ta kontakt med pia.hansson@orust.se eller ulrika.swedenborg@orust.se

Ansökan om skolskjuts läsåret 2022-23

Elever i förskoleklass upp till årskurs 9 som är i behov av skolskjuts läsåret 2022-23 ska ansöka om det.

Mellan den 1 april till 15 maj kan du ansöka om skolskjuts för läsåret 2022-23. Om du skickar in ansökan efter denna perioden kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart.

Tidtabell och linjesträckningar

Du kontaktar Västtrafik för information om tidtabeller och linjesträckningar på deras webbplats eller via Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

Zoner

Det finns zoner runt varje kommunal grundskola. Utifrån din folkbokföringsadress är du som elev grundplacerad på en kommunal skola.

Du som bor utanför zongränsen får busskort från kommunen.

Om du väljer en annan skola i kommunen får du ansöka om busskort till den valda skolan. Ansökan gör du via vår e-tjänst Skolskjuts elever årskurs F-9, ansökan

Karta över zoner

Kartan visar upptagningsområden för kommunala grundskolor. Elever som är bosatta inom den röda linjen runt varje skola förväntas gå eller cykla till skolan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre