Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Försenad eller utebliven buss

För att få information om bussen är försenad kan du ringa Västtrafik på 0771-41 43 00. Du kan också använda Västtrafiks app "Var är bussen?" eller gå in på Västtrafiks hemsida.

Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Orust kommun finns också på Västtrafiks hemsida.

Relaterad information

Vinterväglag och exceptionella händelser

Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då ställs bussturen in. För information om inställda turer, se kommunens hemsida eller Västtrafiks hemsida.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på www.orust.se

Om bussen är sen på morgonen

Om bussen inte kommit inom 20 minuter ska du alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att du tar dig till skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

En försening på 20 minuter är en accepterad försening. Västtrafik meddelar planerade förändringar på sin hemsida.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan. 

Om eleven inte kan lämnas av på lämpligt ställe, ombesörjer bussbolaget att ordna så att du kommer tillbaka till skolan. Kontakt tas med vårdnadshavare.

Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att du tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Vad händer om du missar bussen

Vårdnadshavare ansvarar för att du kommer till skolan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre