Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts och trafiksäkerhet

Kommunen, skolan, vårdnadshavaren, eleven, trafikbolaget och föraren har ett gemensamt ansvar för elevens skolväg. Västtrafik utför tillsyn av bussarna, så att de är trygga och trafiksäkra. Skolan ansvarar för att du som elev får information och undervisas om vad du ska tänka på för att undvika olyckor.

Bussen stannar på hållplats eller längs bussens linjesträckning vid utfartsvägen närmast där du bor. Om särskilda omständigheter föreligger kan du hänvisas till särskild på- och avstigningsplats.
Det är viktigt att du går ut till hållplatsen i god tid innan bussens avgångstid. Om du vill stiga av bussen mellan ordinarie hållplatser är det viktigt att du i god tid säger till bussföraren.

Väg mellan hem och på- eller avstigningsplats

Vårdnadshavarna ansvarar för dig mellan hem och på- eller avstigningsplats samt när du väntar på bussen. I ansvaret förutsätts ligga att du förbereds och tränas på att klara av denna del av din skolväg på egen hand.

Var synlig, var rädd om dig

För att öka trafiksäkerheten under årstider när det är mörkt är det viktigt att du är väl synlig för bussföraren och andra trafikanter. Använd gärna reflexer, reflexband och reflexväst.

Utan reflexer är du svår att upptäcka när det är mörkt ute, både i samhället och på landet. Var rädd om dig, använd reflex.

Gatubelysning gör att du själv ser, men du syns inte för bilister. Allra bäst syns du med en reflexväst. Det gäller både för dig som går till skolan och för dig som väntar på en buss.

  • Utan reflex syns du först på ca 25 meters håll. Det är en kort bromssträcka för en bilist.
  • Med reflex syns du på cirka 125 meters håll i mörker från en bil som har halvljuset på.
  • Mobilens ficklampa är bra att använda när bussen kommen, men du syns inte när lampan är släckt.

Vid skolskjutstransporten

Trafikentreprenören ansvarar för transporten. Föraren ansvarar vid på- och avstigning till bussen samt under färden.

Det är föraren som avgör om väglaget är tillräckligt trafiksäkert. Om förarens bedömning är att det inte är trafiksäkert ska föraren ställa in bussturen.

På skolområdet

Skolan ansvarar för dig efter avstigning på skolområdet och när du väntar på skolans hållplats. Vid bussarnas ankomst- och avgångstider finns bussvakt med gul väst på skolans hållplatsområde.

Kommunen ansvarar för att på- och avstigningar kan ske på ett så säkert sätt som möjligt vid skolornas skjutsterminaler. Hållplatsområdet vid skolorna är utrustade med grindar. Du ska av trafiksäkerhetsskäl befinna dig innanför grindarna och inte på hållplatsområdet där bussarna trafikerar.

Att efter avstigning på hemturen korsa väg

När du behöver korsa väg från hållplats ska du alltid vänta tills bussen kört iväg och du har god sikt åt båda håll, innan vägen korsas.

Skyltning av fordonet

Ett fordon som används för skolskjuts ska enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ha anordning som visar att fordonet används för skolskjuts, vara synlig på alla fordon och blinka vid av- och påstigning.
 
Blinkljus ska användas cirka 100 meter före och efter den plats där fordonet stannar för på- eller avstigning.

Bälteskrav

Enligt lag ska alla som har sittplats vid resa med buss vara bältade.

Information om trafiksäkerhetsfrågor vid skolskjuts

Skolan ansvarar för att eleverna får information och undervisas om vad de ska tänka på för att undvika olyckor.

Alla grundskoleelever i den kommunala grundskolan ska årligen genomföra en brandutrymningsövning från bussen för att ha god kunskap om hur de gör för att snabbt lämna fordonet. Brandutrymningsövningen genomförs av trafikbolaget.

Vid eventuell olycka

Vid eventuell olycka följer trafikbolaget sin fastställda krisplan. Skola och kommun följer kommunens fastställda krisplaner. Vid större olyckor informeras allmänhet och media via kommunens nyhetssida på webben.

Vid eventuell tillbud eller skada

Rapportera de tillbud och skador som uppstår vid på- och avstigning och under bussfärd, till Västtrafik. Västtrafik ansvarar för uppföljning enligt fastställda rutiner.


Återställ
Hjälp oss bli bättre