Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan vuxenutbildning

Vi tillämpar kontinuerlig antagning till våra kurser. Du gör din ansökan via hemsidan. Fyll i nedanstående ansökningsformulär till den kurs eller de kurser du vill söka.

Kommande kursstarter

191028 - sista ansökningsdag 15:e oktober.

200113 - sista ansökningsdag 1:a december.

Vi tar kontinuerligt emot ansökningar. Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdag behandlas som en sen ansökan.

Om du vill ha hjälp med ditt kursval är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Vi behöver dina betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid bifoga betyg/intyg från tidigare studier. Din ansökan gäller först när vi tagit emot kopior på dina betyg. Du kan bifoga kopior på dina betyg i ansökan eller skicka med post till oss.

För dig som söker utbildning inom vård och omsorg

Bifoga ett personligt brev med din arbetslivserfarenhet och eventuella intressen. Berätta om var och vad du arbetat med samt hur länge. Det hjälper oss att ge dig en plats som passar dig under det arbetsplatsförlagda lärandet APL.

Kursutbudet gäller med reservation för förändringar.

Ansökningsformulär

Antagning sker om det finns plats.

Sökande


Personuppgifter * (obligatorisk)
Sökande


Tidigare studier


Tidigare högsta slutförda utbildning * (obligatorisk)
Tidigare studierBetygskopia * (obligatorisk)
Nuvarande sysselsättning


Arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
Nuvarande sysselsättningHar arbete
Annan sysselsättning
Syfte med studierna


Kortsiktiga mål med studierna (kryssa för de alternativ som passar dig) * (obligatorisk)
Syfte med studiernaAnmälan till kurser inom grundläggande vuxenutbildning


Grundläggande vuxenutbildning eller GRUV, motsvarar grundskolan årskurs 7 - 9
Anmälan till kurser inom grundläggande vuxenutbildning

Svenska för invandrare

Yrkesutbildning
Gymnasiala kurser, schemalagda dagtidGymnasiala distanskurser *) halvdistans
Jag planerar att söka studiemedel * (obligatorisk)


Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre