Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan under en viss tid.

  1. En prövning kan ge betyg i en ny kurs som kan ingå i ditt slutbetyg.
  2. En prövning kan höja ett betyg du redan har.

Prövningsperioder

Ansökan för höstens prövningsperiod 2021 är öppen 27 september till 8 oktober. Prövningen genomförs 25 oktober till 19 november.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning görs i e-tjänsten, länk hittar du i rutan Självservice. Det är viktigt att du har tillgång till dina betyg då de ska bifogas i ansökan digitalt eller skickas in med post. Mer information finns i ansökan. Avgiften för prövningen ska betalas innan prövningen startar.

Vi genomför enbart prövning av pågående kurser.

Avgift för prövning

Du är avgiftsbefriad om du

  • gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • inte fått godkänt betyg eller fått betyget F i gymnasieskolan, i den kurs prövningen gäller.
  • studerar på kommunal vuxenutbildning och inte fått godkänt betyg, eller fått betyget F, på den kurs prövningen gäller.

För övriga gäller

  • 500 kronor per prövningstillfälle

Erlagd avgift för prövning betalas inte tillbaka.

Återställ
Hjälp oss bli bättre