Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sjukanmälan och vård av barn

Du som studerar på vuxenutbildningen ska meddela din lärare om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn.

Om du studerar med studiestöd från CSN och behöver stanna hemma från skolan för att du är sjuk eller vård av barn då gäller följande:

  • Meddela din lärare
  • Om du är sjuk: Anmäl dig första sjukdagen till Försäkringskassan
  • Vård av barn: Anmäl dig första dagen som du är hemma till CSN

Kopia på läkarintyg lämnas till din lärare eller till receptionen på vuxenutbildningen, Skolvägen 1, Henån.

Anmälan till Försäkringskassan eller CSN görs endast om du studerar med studiestöd från CSN.

Återställ
Hjälp oss bli bättre