Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också träna på att använda språket i vardags-, arbets-, samhällsliv och framtida studier. Efter avslutad kurs får du betyg.

Vi har kontinuerlig antagning

Du kan studera SFI på olika nivåer. Den högsta SFI-nivån är nivå D. Vi gör en kartläggning tillsammans. Detta gör vi för att du ska bli placerad på den nivå som passar för dig.

SFI-studier på dagtid

Det är undervisning varje vardag, måndag-fredag.

SFI-studier på kvällstid

Vi erbjuder kvälls-/distanskurs med fysiska träffar var 3:e tisdag klockan 17:00–20:00.

Ansökan om utbildning i svenska för invandrare

Fyll i ansökan och tryck på skicka-knappen längst ned på sidan.

Du kan också hämta en ansökan på expeditionen, Skolvägen 1 i Henån. 

Sökande


Personuppgifter * (obligatorisk)
Sökande


UtbildningBetygskopia * (obligatorisk)
ArbetslivserfarenhetNuvarande sysselsättning

Nuvarande sysselsättning


Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna. Du får en kopia av din anmälan i e-posten.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre