Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Validering

Har du erfarenhet av ett yrke kan du få dina praktiska och teoretiska yrkeskunskaper bedömda genom en valideringsprocess.

Validering inom vård och omsorg

Har du erfarenheter från vård och omsorg kan du ges möjlighet att förkorta din utbildning. Genom en strukturerad process får du möjlighet att visa de kunskaper du skaffat dig genom din erfarenhet inom framför allt vård och omsorg och har då möjlighet att förkorta din studietid. För att få en komplett utbildning inom grundläggande vård och omsorg har du möjlighet att studera ytterligare kurser.

Om du antas till validering bjuds du in till ett möte med vår Studie- och yrkesvägledare. Till detta möte tar du med betygsdokument och arbetsgivarintyg.

Jag vill göra validering inom vård och omsorg


Personuppgifter * (obligatorisk)
Jag vill göra validering inom vård och omsorg
Tidigare studier * (obligatorisk)


Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna. Du får en kopia av din anmälan i e-posten.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre