Elda avfall

Nästan all privat eldning av avfall är förbjudet och straffbart. Det enda avfall som du får elda hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar.

När du eldar avfall bildas det miljögifter som dioxiner och tungmetaller som sprids i luften vi andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar att förorenas. Därför är nästan all privat eldning av avfall förbjuden och straffbart.

Trädgårdsavfall

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar. Det gäller om det inte är eldningsförbud eller dina grannar besväras av röken.

Kontrollera om det råder eldningsförbud

Du måste alltid kontrollera först om det råder eldningsförbud innan du tänder elden.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Under perioden 1 april till 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall alltid förbjudet inom område med detaljplan.

Kompostera ditt trädgårdsavfall istället

Det bästa är att kompostera trädgårdsavfallet i stället för att elda upp det. Har du ingen kompost kan du köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen Månsemyr.

Om du vill kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, ska du anmäla det till kommunen.

Behandlat trä

Det inte tillåtet att elda behandlat trä, det gäller exempelvis rivningsvirke hemma.

Du lämnar in det för återvinning på en återvinningscentral. Det kan då återanvändas, återvinnas eller förbrännas under kontrollerade former med rökgasrening och energiåtervinning.

Obehandlat trä och eldstad inomhus

Om du har en eldstad som till exempel en kamin, får du elda rent och obehandlat trä i den. För att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal inomhus måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.