Hämtning av avfall

Alla hushåll har ett personligt hämtningsschema. Hämtningsschema för kommunalt avfall finns i vår e-tjänst för renhållning.

Du måste ha en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall till din fastighet. Dessa tunnor ingår i ditt abonnemang. Med abonnemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Den röda miljöboxen hämtas vid tre tillfällen varje år. Du måste ringa Kundtjänst renhållning om att din miljöbox ska hämtas vid ett sådant tillfälle.

Kundtjänst renhållning

Finns under Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hämtningsschema för kommunalt avfall

Det är vår entreprenör Remondis AB som hämtar det kommunala hushållsavfallet.

Hämtningsschema

Ditt personliga hämtningsschema för kommunalt avfall finns i vår e-tjänst renhållning - Mina sidor. Du loggar in med BankID eller kundnummer. Kundnummer hittar du på din faktura för renhållning.

Extra säck

Du kan alltid lämna extra säck i samband med ordinarie tömning.
Ibland kanske du behöver lämna mer än vanligt, till exempel om det är fler i ditt hushåll över sommaren. Då kan du köpa till extra säck som hämtas vid ordinarie tömning.

  • Extra säck kompost, 100 kronor per säck
  • Extra säck restprodukt, 135 kronor per säck

Återvinningssäcken har upphört

Den 1 februari 2021 upphörde hämtningen av Fraktkedjans tjänst ÅV-säcken (återvinningssäcken).

Orust kommun ansvarar inte för hämtning av förpackningar och tidningar.

Önskar du en liknande tjänst kontakta

TMR AB som erbjuder privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren.

Helger

När helg inträffar på vanliga veckodagar flyttas tömningarna till närmaste dag före eller efter helgen.

Slamtömning

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av Kundtjänst renhållning.

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får läggas i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du har sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska du lägga i den röda miljöboxen. Har du ingen röd miljöbox kan du hämta en box på återvinningscentralen vid Månsemyr.

Behållare och säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Kundtjänst kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare eller säck är för full kan du kontakta Kundtjänst och begära hämtning av extra säck. Hämtning av extra säck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften vid ordinarie hämtningstillfälle.

Entreprenören hämtar inte din behållare eller säck om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Du får själv se till att sortera avfallet rätt till nästa hämtningsrunda.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för renhållningens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till sopbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar sopbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4,7 meter och fri bredd 4,5 meter fram till sopbehållarna

Är vägen fram till sopbehållaren inte farbar sker tömning vid nästa ordinarie tömningstillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst renhållning
Telefon: 0304-33 40 01

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.