Källsortering och återvinning

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. När du källsorterar kan det mesta återvinnas. Samtidigt sparas massor av resurser och både människor och miljö skyddas.

Genom att du håller isär olika material kan det mesta återvinnas och bli nya produkter.

Grön tunna för restprodukt

Hämtning av restprodukt är obligatorisk för alla fastigheter i kommunen.

  • I den gröna tunnan slänger du sådant som blir över efter du källsorterat.

Ambitionen är att så lite som möjligt blir restprodukt.

Restprodukt är skräp som

  • inte kan återanvändas
  • inte är komposterbart
  • inte är farligt avfall

Brun tunna för kompost

  • I den bruna tunnan slänger du komposterbart hushållsavfall.

I abonnemanget ingår komposterbara papperspåsar som förenklar hanteringen av matrester. Innehållet i den bruna tunnan blir biogasen som används som drivmedel i bussar, lastbilar och personbilar.

Vill du kompostera hemma

Om du vill hemkompostera måste du ansöka om dispens för det hos miljö och byggnadsnämnden. Läs mer på sidan om kompostering.

Röd miljöbox för farligt avfall

Är du osäker på om produkten är farligt avfall, lägg den i miljöboxen.

Den röda miljöboxen hämtas kostnadsfritt vid tre tillfällen under året. Du måste ringa och beställa hämtning innan.

Du bifogar innehållsdeklaration och innehållet ska vara väl förpackat så att det inte läcker eller kan skada den som ska hantera boxen.

Förpackningar och tidningar

På återvinningsstationerna, som sköts av kommunen, kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning.

Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför containrarna.

Bild på den obligatoriska gröna tunnan

Den obligatoriska gröna tunnan.