Källsortering och återvinning

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. När du källsorterar kan det mesta återvinnas. Samtidigt sparas massor av resurser och både människor och miljö skyddas.

Genom att du håller isär olika material kan det mesta återvinnas och bli nya produkter.

Grön tunna för restprodukt

Hämtning av restprodukt är obligatorisk för alla fastigheter i kommunen.

  • I den gröna tunnan slänger du sådant som blir över efter du källsorterat.

Ambitionen är att så lite som möjligt blir restprodukt.

Restprodukt är skräp som

  • inte kan återanvändas
  • inte är komposterbart
  • inte är farligt avfall

Brun tunna för kompost

  • I den bruna tunnan slänger du komposterbart hushållsavfall.

I abonnemanget ingår komposterbara papperspåsar som förenklar hanteringen av matrester. Innehållet i den bruna tunnan blir biogasen som används som drivmedel i bussar, lastbilar och personbilar.

Vill du kompostera hemma

Om du vill hemkompostera måste du ansöka om dispens för det hos miljö och byggnadsnämnden. Läs mer på sidan om kompostering.

Röd miljöbox för farligt avfall

Är du osäker på om produkten är farligt avfall, lägg den i miljöboxen.

Den röda miljöboxen hämtas kostnadsfritt vid tre tillfällen under året. Du måste ringa och beställa hämtning innan.

Du bifogar innehållsdeklaration och innehållet ska vara väl förpackat så att det inte läcker eller kan skada den som ska hantera boxen.

Förpackningar och tidningar

På återvinningsstationerna, som ägs och sköts av Förpacknings & tidningsinsamlingen AB (FTI), kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Deras återvinningsstationer är öppna dygnet runt.

Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför containrarna.

Privatpersoner kan få förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren av TMR Pick-up Service.

Bild på den obligatoriska gröna tunnan

Den obligatoriska gröna tunnan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.