Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna, som ägs och sköts av kommunen, kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning.

Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför containrarna.

I vår kommun finns det elva återvinningsstationer. Dessa ägs och sköts av kommunen.

Du kan kostnadsfritt lämna

  • pappersförpackningar, wellpapp
  • glasburkar, glasflaskor
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • tidningar

Behöver återvinningsstationen städas?

Om det är nedskräpat på återvinningstationen så anmäler du det till vårt Kontaktcenter.

Karta över platser med återvinningsstationer

En grön markering motsvarar en återvinningsstation och röd markering motsvarar en återvinningscentral.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.