Månsemyrs återvinningscentral

När du vill åka till soptippen åker du till en återvinningscentral. Det finns en återvinningscentral på Orust. Det är Månsemyr som ligger nära Ellös.

Bild på vy över Månsemyrs återvinningscentral

Månsemyrs återvinningscentral ligger vid väg 178 mellan Varekil och Ellös.

Månsemyr har ett inpasseringssystem. Du använder ditt körkort eller ett återvinningskort för att komma in. Inpasseringssystemet hjälper oss bland att få kontroll på antalet besökare och att det inte blir allt för trångt på rampen.

Så här fungerar inpasseringssystemet

Använd ditt körkort eller återvinningskort enligt instruktion vid terminalen innan bommen. Följ instruktionerna i displayen så öppnas bommen. Den stängs först när fordonet passerat.

 • Visa upp ditt körkort eller återvinningskort vid terminalen vid bommen och bommen öppnas.
 • När du ska ut, kör långsamt fram mot bommen så öppnas den automatiskt.

Om det uppstår något problem, tryck på larmknappen på terminalen, så kommer personalen och hjälper dig.

 

Ditt körkort är ditt inpasseringskort

Du som är privatperson och som bor i en fastighet på Orust med avfallsabonnemang kan använda ditt svenska körkort för att lämna sorterat grovavfall vid Månsemyr återvinningscentral.

Du måste ansöka om att få ditt körkort kopplat till din fastighet och det gör du via e-tjänsten Tillgång till återvinningscentral - ansökan.

Ansök om tillgång till återvinningscentralen om du inte äger en fastighet

 • Bor du i lägenhet eller i en fastighet som du inte äger eller om du hyr så kan du registrera dig via e-tjänsten Tillgång till återvinningscentral - ansökan.

Ansök om tillgång till återvinningscentralen om du saknar svenskt körkort eller inte äger en fastighet

 • Har du utländskt körkort eller saknar körkort registrerar du dig via e-tjänsten Tillgång till återvinningscentral - ansökan. Markera i rutan om att du vill ha ett separat återvinningskort.

Hur många gånger kan jag lämna grovavfall gratis?

Varje privatperson som bor i en fastighet med ett avfallsabonnemang har 15 fria besök per kalenderår. Det avser normal personbil med släp och som innefattar maximalt tre kubikmeter grovavfall per besök.

Efter 15 gånger

Behöver du kasta grovavfall fler gånger kommer det att kosta 313 kronor inklusive moms per gång från och med gång 16 och framåt.

Begränsat antal besök

All avfallshantering som kommunen ansvarar för är avgiftsfinansierad genom taxor. Som privatperson är du skyldig att betala ett abonnemang för hämtning av ditt hushållsavfall. Den avgiften används även till att finansiera driften av återvinningscentralen. Alla som har ett avfallsabonnemang är alltså med och finansierar driften oavsett om du besöker återvinningscentralen en eller 15 gånger per kalenderår.

Varför ska jag betala för ris- och trädgårdsavfall när jag kommer den 16:e gången?

En del tror att vi eldar med ris- och trädgårdsavfall i kommunens fjärrvärmeanläggningen och tjänar pengar på det.
Trädgårdsavfall och ris flisas och körs till extern mottagning.
Flisningen kostar pengar och ska finansieras av abonnemangsavgifter när ris- och trädgårdsavfall kommer från privatpersoner.

Vad får jag som privatperson lämna?

Kommunens ansvar, att hand om avfall, sträcker sig till att ta hand om hushållsavfall.

Följande avfall kan du lämna:

 • Wellpapp
 • Brännbart smått
 • Brännbart stort - möbler, madrasser
 • Förpackningar: glas, tidningar, kartong, plast, metall
 • Asbest - inplastat i dubbel byggplast
 • Ris- och trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Däck med och utan fälg
 • Metallskrot
 • Tryckimpregnerat trä
 • Deponirest Isolering
 • Planglas
 • Deponirest Porslin, keramik, tegel
 • Sten, jord, grus
 • Farligt avfall - väl uppmärkt
 • Elektronikskrot
 • Vitvaror

Avfall som du inte får lämna som privatperson

 • Restavfall från hushållet, exempelvis bindor, blöjor, tops, bomull, kletig plast. Detta ska läggas i kärlet för restavfall - Gröna tunnan.
 • Matavfall. Hemkomposteras eller läggs i kärl för hämtkompost - Bruna tunnan.

Vad händer om jag istället väljer att elda mitt avfall eller slänger det i skogen?

Väljer du att elda upp ditt avfall eller slänger det i skogen begår du en brottslig handling. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige. Förbudet riktar sig till alla - även markägare.
Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats som allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpning. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Villkor för privatpersoner vid Månsemyrs återvinningscentral

 • Personbilar med eller utan släp betalar inte avgift de första 15 besöken per år. Riktmärket är att det varje gång levereras max 3 kubikmeter grovavfall.
 • Den 16:e gången du besöker återvinningscentralen under ett kalenderår kostar det 313 kronor inklusive moms.
 • Avfallet sorteras enligt anvisningar och ska vara sådant som normal finns inom hushållet.

Återvinningskort

För inpasseringssystemet behöver du som har företag, verksamhet eller förening ett återvinningskort för att komma in på återvinningscentral.

Hur får jag tag på ett återvinningskort?

Om du är i behov av ett eller fler kort kan du registrera dig på E-tjänsten Tillgång till återvinningscentral - ansökan. Efter registrering läggs uppgifterna in i kundregistret och ett återvinningskort tillverkas. Kortet visas vid terminalen för inpassage.

Vad kostar det?

Det kostar 313 kronor inklusive moms per tillfälle och betalas i efterhand via faktura.

Varför ska företag, verksamheter och föreningar betala?

Kommunen ansvar, att ta hand om avfall, sträcker sig till att ta hand om hushållsavfall. Avfall från företag, verksamheter och föreningar räknas inte som hushållsavfall.

Avfall som får lämnas på Månsemyrs återvinningscentral

 • Wellpapp
 • Brännbart stort - möbler, madrasser
 • Förpackningar: glas, tidningar, kartong, plast,metall
 • Asbest - inplastat i dubbel byggplast
 • Ris- och trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Metallskrot
 • Tryckimpregnerat trä
 • Isolering
 • Planglas
 • Porslin, keramik, tegel
 • Sten, jord, grus
 • Elektronik

Avfall som inte får lämnas av företag, verksamheter och föreningar på Månsemyr

 • Restavfall från personalmatsal och toaletter. Läggs i kärlet för restavfall - Gröna tunnan. Varje företag/verksamhet/förening som har lokaler där det blir restavfall ska ha ett abonnemang.
 • Matavfall. Läggs i kärlet för matavfall - Bruna tunnan.
 • Farligt avfall. Företag får inte köra farligt avfall utan anmälan eller tillstånd.

Så här lämnar du avfall

På sorteringsplattan eller på annan anvisad plats

 • Avfallet vägs in över våg, gäller fordon över 3,5 ton.
 • Företag som lämnar avfall via vågen betalar enligt gällande taxa för verksamhetsavfall.
 • Priserna är inklusive avfallsskatt. Hanteringsavgift samt behandlingsavgift är exklusive moms.

På återvinningsrampen

 • Tillåtna fordon: Den totala vikten på fordonet får inte överstiga 3,5 ton.
 • Det kostar 313 kronor inklusive moms per tillfälle och betalas i efterhand via faktura.
 • Den totala volymen får inte överstiga 3 kubikmeter per besök.
 • Om du kommer med osorterat avfall kostar det extra. Du kontaktar personalen för vidare instruktioner.
 • Allmänna bestämmelser på återvinningscentralen ska följas enligt anvisningar på skyltar.

Månsemyrs Återvinningscentral ÅVC

Telefon: 0304-33 49 60.

Öppettider

Måndag - onsdag, klockan 07:00 - 16:00
Torsdag, klockan 07:00 - 19:00
Fredag, klockan 07:00 - 16:00
Lördag, klockan 08:00 - 12:00

Söndag och helgdagar är det stängt.

Dagar som Månsemyr är stängt 2023

 • 7 april Långfredagen
 • 8 april Påskafton
 • 10 april Annandag påsk
 • 1 maj
 • 18 maj Kristi Himmelfärdsdag
 • 27 maj Pingstafton
 • 6 juni Nationaldagen
 • 23 juni Midsommarafton
 • 24 juni Midsommardagen
 • 4 november Alla helgons dag
 • 25 december Juldagen
 • 26 december Annandag jul

För akuta ärenden, övrig tid, vänligen ring 0706-57 21 31.

Karta över återvinningsstationer på Orust

Månsemyrs återvinningscentral ligger vid den röda markeringen. De gröna markeringarna visar var det finns en FTI återvinningsstation.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.