Mellanlagring av avfall

Om du lagrar avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport, behöver du inte göra en anmälan eller söka tillstånd.

Om du vill lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår kallas det mellanlagring, och då gäller följande regler.

Mellanlagring av farligt avfall

När det gäller farligt avfall måste du i de flesta fall göra antingen en anmälan till miljöenheten eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är till exempel insamling av batterier i en butik.

Mellanlagring av övrigt avfall

  • Om du vill mellanlagra mer än 10 ton avfall som inte är farligt, ska du göra en anmälan till miljöenheten.
  • Om du vill mellanlagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt, måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.