Boendemiljö

Boendemiljön är viktig för din hälsa. Det kan bland annat handla om hur bostaden är byggd, uppvärmd, ljudnivåer i närheten och luftkvalité.

Det som kan påverka boendemiljön är dålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, buller men även lukt, mögel och oväsen från grannen.

Du vistas många timmar om dygnet och stor del av ditt liv i din bostad. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. En bostad ska ha tillfredställande luftomväxling, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd.

Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av till exempel koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån och detta tillgodoses genom en fungerande ventilation.

En bra ventilation bidrar till att minska risken för hälsoproblem orsakade av till exempel radon och fukt, såväl som av allergi och andra överkänslighetsreaktioner.

Fukt och mikroorganismer

I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mikroorganismer, till exempel mögelsvamp, som varierar med årstiden. Ökad fukthalt ger en förutsättning för mikroorganismer att växa till.

Där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel trä, smuts och damm) kan mögel börja tillväxa inomhus. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, eller otillräcklig ventilation.

Hälsoriskerna med mögel kan vara luftvägsbesvär eller andra överkänslighetsreaktioner. Vid misstanke om mögel kolla efter missfärgningar och be någon annan lukta när den kommer utifrån.

Temperatur och drag

För låg och för hög temperatur i en bostad kan vara ett besvär för människors hälsa. Lufttemperaturen i en bostad bör hålla mellan 20 och 24 grader, som högst 26 grader sommartid och lägst 18 grader vintertid. Temperaturen inomhus ska även ta hänsyn till människor som har behov av en varmare temperatur inomhus.

Problem med boendemiljön

Om du har problem med din boendemiljö (lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon) ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet.

Om din granne stör dig

Om du störs av en granne är det alltid bra att prata med dem först, innan du kontaktar till exempel fastighetsägaren. Det gäller också om du har klagomål på störande buller från till exempel fläktar, restauranger, uteställen, skällande hundar, nedskräpning, skadedjur eller eldning.

Hur anmäler jag ett klagomål?

Om du har vänt dig till den som stör och din fastighetsägare men störningen fortsätter, kan du lämna in en klagomålsanmälan, en så kallad störningsdagbok till Miljöenheten. I samband med detta blir ditt klagomål en allmän handling.