Boendemiljö

Boendemiljö kan handla om hur du har det där du bor. Det kan vara hur bostaden är byggd, uppvärmningen, ljudnivåer i närheten, luftkvalité och annat kan påverka hur du mår.

Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Du vistas många timmar om dygnet och stor del av ditt liv i din bostad. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. En bostad ska ha tillfredställande luftomväxling, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar.

Klagomål

Om du har problem med din boendemiljö ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare, din bostadsrättsförening eller den som orsakar problemet.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning har du möjlighet att vända dig till oss med problemen och lämna in ett klagomål.

Fukt och mikroorganismer

I inomhusmiljön kan mögel börja växa om det finns tillgång till fukt, syre och näring. Mögel kan uppkomma vid fuktskador inomhus. Hälsoriskerna med mögel kan vara luftvägsbesvär. Vid misstanke om mögel kolla efter missfärgningar och be någon annan lukta när den kommer utifrån.

Temperatur och drag

Temperaturen inomhus ska vara tillfredsställd både sommar och vintertid. Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör lufttemperaturen sommartid inte överstiga 26 grader och vintertid inte understiga 18 grader. Kyla och drag kan bero på dålig isolering och otätheter runt fönster och dörrar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.