Logotyp

Brandskydd och säkerhet

Det är viktigt för brandsäkerheten att du som äger eller använder byggnader och andra anläggningar har kunskap om brandskydd och sotning. Arbetet med brandskyddet görs systematiskt och kontinuerligt.

Eld som brinner.

Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det ditt brandskydd hemma fungerar och att du har den utrustning du behöver för att förebygga brand.

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att göra förebyggande åtgärder hemma.

Det handlar även om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Din säkerhet

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap MSB har en webbplats med massor av information om hur du kan göra ditt liv tryggare.