Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

En viktig del i räddningstjänstens arbete är att förebygga bränder och andra olyckor.

Vi utför tillsyn och hjälper dig att förebygga att bränder och andra olyckor inte händer genom

  • information
  • rådgivning
  • utbildning

Den tillsyn vi gör utförs genom en plan antagen av miljö- och byggnadsnämnden.

Du har ett ansvar

Du i skälig omfattning ansvarig för att förebygga eller begränsa bränder och andra olyckor. Du ska också, i skälig omfattning, ha utrustning för att släcka bränder och rädda liv. Detta planerar du bäst genom att ha ett systematiskt brandskyddsarbete.

Det innebär att alla ska tänka på brandskydd, de flesta ska skriva ner en plan för brandskyddet och några ska även redovisa sin arbete med brandskyddet och andra olyckor till kommunen.

Reglerna finns i Lagen om skydd mot olyckor. Lagen gäller för enskilda, fastighetsägare, hyresgäster och större företag.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.