Logotyp

Påsk- och valborgseldar

Räddningstjänsten Orust ställer inga krav på att du ska anmäla din eldning hos oss i förväg. Däremot rekommenderar vi att avstå från att elda när det finns risk för spridning i torrt gräs, löv och kvistar.

Vedträn som brinner.

Här har vi listat vad du behöver tänka på innan du tänder elden – eller om du bör avstå.

Påsk- och valborgseld

Ska du anordna en eldning? Då är det du som är ansvarig för säkerheten och att allt går rätt till.

Här listar vi saker att komma ihåg vid eldning utomhus. Tänk gärna även på djurens säkerhet och kontrollera så att inga djur är i rishögen innan du tänder den.

Eldning på allmän plats

Om elden är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media, ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14. Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.

Kom-ihåg-lista:

Den som anordnar en eldning är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet.

  • Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av eldningsförbud läggs ut på kommunens webbplats.
  • Tillgång till släckredskap ska alltid finnas exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor eld med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.
  • Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Eldningen

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Ett område om fem meter kring elden ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Elden ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter.
  • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, , gamla möbler, spillolja och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma - det är ett miljöbrott.
  • Elden ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.