Syrgas i hemmet

Vid syrgasbehandling i bostad får varken rökning eller öppen eld förekomma. Om det uppstår en brand ska nödavstängningsventiler stängas och om möjligt flytta alla behållare med flytande syrgas och syrgasflaskor till säker plats.

Syrgaskoncentrator

En syrgaskoncentrator lagrar ingen gas utan den samlar och koncentrerar syrgas ur omgivningsluften.

När den är avstängd utgör den ingen risk för höjda nivåer av syrgas i omgivningen.

Syrgasflaskor

En syrgasflaska innehåller en komprimerad gas med ett övertryck på ca 200 bar. Det innebär att en liter komprimerad gas är lika med 200 liter gas när den släpps ut i luften.

Flytande syrgas

Det är en gas som är nedkyld till -183⁰ C. När man kyler ned syrgas till denna temperatur befinner den sig i vätskefas.

För att kunna hålla denna temperatur som förvaras vätskan i en termosbehållare. När syrgasen släpps ut i rumstemperatur blir 1 liter flytande syrgas 800 liter gas.

Risker i samband med brand

Syrgas är ett ämne som inte är brännbart men det ökar förbränningshastigheten i samband med en brand.

Bara några procents ökning av syrgasen fördubblar förbränningshastigheten, den kan nästan bli explosionsartad.

Fett som kommer i kontakt med syrgasutrustningen kan förorsaka självantändning.

Vid brand

Flytande syrgas är det man bedömer vara mest riskabelt i samband med brand.

Kommer flytande syrgas i kontakt med en öppen låga blir det en explosionsartad brand. Komprimerad syrgas i en flaska utgör en risk i samband med en brand, flaskan är ett tryckkärl.

Värms flaskan upp till ca 350⁰ C riskerar flaskan att explodera och den syrgas som fanns i flaskan kommer ut och ökar på branden.

Syrgaskomprimatorn bedöms som tämligen ofarlig i samband med brand. Den ska dock stängas av för att inte fortsätta att tillföra extra syre till branden.

Förvaring

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor (AFS 2001:4) talar om att man ska sätta upp varningsskylt om att det finns syrgas i lokalen. Skylten kan sättas upp på ut- eller insidan av dörren. På grund av integritetsskäl kan man sätta skylten på insidan av dörren. den sätts upp ca 0,5 m från golvet.

Reservflaskor och tomma flaskor bör placeras nära ytterdörren. Är de placerade i ett skåp ska skylt sitta på dörren.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.