Logotyp

Tomgångskörning

Tomgångskörning tillåtet under högst en minut.

Luftkvalitet

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars orsakat att fordonet stannats. Med trafikkö avses inte kö till färja.

Motorn får dock hållas i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Regler för tomgångskörning finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.