Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga något helt nytt, förändra marken eller en byggnad, behöver du oftast ansöka om lov eller göra en anmälan.

Det är hos miljö- och byggnadsnämnden som du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller lämnar en bygganmälan till.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.