Logotyp

Bryggor

Oftast kräver bryggor inte bygglov. Däremot krävs andra tillstånd.

Du behöver inte bygglov om du vill

  • För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov.

Du behöver alltid bygglov om du vill

  • Anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra tillstånd kan behövas

  • Strandskyddsdispens
  • Dispens för byggnation i naturreservat
  • Tillstånd från mark- och exploateringsavdelning
  • Anmälan till Länsstyrelsen för arbeten i vatten