Bygglov krävs inte

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om följande kriterier uppfylls:

  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • Tacknockshöjden är högst 3,0 meter.
  • Den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden).
  • Den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Handläggningstid: ingen handläggningstid

Kostnad: ingen kostnad

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.