Bygglov krävs inte

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Kriterier

Du behöver varken bygglov eller anmälan om följande kriterier uppfylls:

  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • Tacknockshöjden är högst 3,0 meter.
  • Den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden).
  • Den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Handläggningstid: ingen handläggningstid

Kostnad: ingen kostnad

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.