Logotyp

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om följande kriterier uppfylls:

  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • Tacknockshöjden är högst 3,0 meter.
  • Den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden).
  • Den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Handläggningstid: ingen handläggningstid

Kostnad: ingen kostnad