Anmälan krävs

Hiss

Om du vill installera en hiss eller ändra en befintlig hiss behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan för att

 • Installera en ny hiss i en byggnad.
 • Göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

Du behöver alltid bygglov om

 • Åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om hissen innebär ett nytt hissmaskinrum på taket.

Handläggningstid: cirka 2 till 4 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Anmälan, via blankett eller E-tjänst
 • Tillverkarens specifikation av hissen
 • Plan- och sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).

Checklista

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Det ska finnas en planritning för samtliga berörda våningsplan. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Rummens användningssätt ska finnas angivet och fast inredning och installationer ska redovisas.
 • Sektionens dragning ska vara markerad på planritningen.
Exempelbild på planritning.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Takvinkel
 • Invändig rumshöjd
 • Färdig golvhöjd (FG-höjd)
 • Grundläggning
 • Marklinje
 • Huvudmått för byggnadshöjd och nockhöjd
Exempelbild på sektionsritning.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.