Bygglov krävs inte

Staket

Om du vill sätta upp ett nytt staket kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Ett staket är en glesare konstruktion än ett plank.

Du behöver inte bygglov om du vill:

  • Sätta upp ett lägre staket, stängsel, eller spaljé.
  • Anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus och minst 4,5 meter från tomtgräns.

Du behöver alltid bygglov om du vill:

  • Sätta upp ett staket där konstruktionen är så tät att det inte går att se igenom, eftersom det då räknas som ett plank.
  • Göra ett nytt, eller större ändring på ett högre staket. Det kan till exempel handla om att ändra storlek, färg eller genomsiktlighet.

Skillnaden på staket och plank

Staket:

Ett staket är en avskärmande och lätt konstruktion som går att se igenom. Ett staket är glesare än ett plank.

Plank:

Ett plank är också en avskärmande konstruktion som det generellt inte går att se igenom. Om du använder ett transparent, men helt material så räknas det inte som genomsiktligt. Om du till exempel vill sätta upp en segelduk som avskärmning så kan den räknas som ett plank.

Handläggningstid: ingen handläggningstid

Kostnad: ingen kostnad

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.