Bygglov krävs

Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Om du vill söka tidsbegränsat bygglov så behöver åtgärden:

  • Vara av tillfällig karaktär
  • Fylla ett tillfälligt behov
  • Uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov
  • Inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.

Handläggningstid: cirka 10 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

  • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
  • Avvecklingsplan
  • Samma handlingar du behöver för att söka vanligt lov för åtgärden

Checklista

Om din fastighet ligger inom en detaljplan kan det vara bra att läsa igenom vad du får lov att bygga.

Översikt detaljplaner, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du söker ett tidsbegränsat bygglov behöver du lämna in en avvecklingsplan. I den beskriver du hur du planerar att ta bort den aktuella åtgärden och återställa marken. Det är ditt ansvar att se till att avvecklingen går rätt till.

För att vi ska kunna bevilja din ansökan behöver du även beskriva varför det bara finns ett tillfälligt behov av åtgärden.

Du behöver skicka med de handlingar som krävs för att söka ett vanligt bygglov för åtgärden du vill utföra.