Logotyp

Ventilation

Om du vill installera ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Det gäller även om du vill göra en ändring av befintlig ventilation.

Du behöver göra en anmälan om

 • Du vill installera ett nytt ventilationssystem
 • Du vill göra en större ändring av befintligt system, till exempel att byta aggregat, fläkt eller ventilationskanaler.

Du behöver alltid bygglov om

 • Åtgärden du vill göra innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende. Exempelvis om det behöver installeras aggregat eller ventilationskanaler på byggnadens fasad.

Handläggningstid: cirka 2 till 4 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller E-tjänst
 • Redovisning av ventilationsåtgärden
 • Plan- och sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar:

 • Konstruktionsritningar (om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion).
 • Anmälan av kontrollansvarig.
 • Brandskyddsbeskrivning, vid åtgärder som påverkar flera brandceller.

Checklista

Planritning är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs av åtgärden du vill göra. Den ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Det ska finnas en planritning för samtliga berörda våningsplan. Streckritningar är inte ok för bygglovsansökan.
 • Rummens användningssätt ska finnas angivet och fast inredning och installationer ska redovisas.
 • Sektionens dragning ska vara markerad på planritningen.
Exempelbild på planritning.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Takvinkel
 • Invändig rumshöjd
 • Färdig golvhöjd (FG-höjd)
 • Grundläggning
 • Marklinje
 • Huvudmått för byggnadshöjd och nockhöjd
Exempelbild på sektionsritning.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.