Anmälan krävs

Eldstad

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten behöver du söka bygglov om det påverkar byggnadens yttre utseende. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Du behöver göra en anmälan om

  • Installera någon form av eldstad eller skorsten.
  • Göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Du behöver alltid bygglov om

  • Bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.

Handläggningstid: cirka 2 till 4 veckor

Kostnad: Bygglov -taxa Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Anmälan, via blankett eller E-tjänst
  • Prestandadeklaration
  • Plan- och fasadritningar
  • Förslag på kontrollplan

Checklista

Du kan beställa äldre ritningar på ditt hus från kommunens arkiv, det kostar ingenting. Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper vi dig. Dessa handlingar kan du sedan använda när du tar fram nytt underlag för din eldstad.

Fasadritning behövs om du ska göra en ny rökkanal.

Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Exempel - Enkel kontrollplan - Eldstad och rökkanal Pdf, 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är en beskrivning av eldstaden som intygar att den är godkänd genom EUs lagstiftning (CE-märkt). Oftast finns detta som en broschyr från tillverkaren.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.