Grannars möjlighet att påverka

Som granne får du i vissa ärenden ta del av ansökan och tillhörande handlingar innan nämnden fattar beslut.

Det är Plan- och bygglagen som styr när grannar ska informeras. Exempel på sådana ärenden är vid avvikelser från detaljplanens bestämmelser samt i vissa fall vid nybyggnad utanför detaljplan.

Du som granne kan ge oss värdefull information om omständigheter på platsen som vi inte kan utläsa av de handlingar som sökande har skickat in. Det kan till exempel vara om det finns ledningar, servitut, avtal eller annat som kan påverkas av den ansökta åtgärden.

Du som granne har också möjlighet att beskriva hur du upplever att den ansökta åtgärden påverkar din fastighet.

Du får i normala fall två veckor på dig att lämna synpunkter.

Prata med dina grannar

Du som byggherre kan själv informera dina grannar om tilltänkta projekt och föra en dialog redan i planeringsstadiet, oavsett om det du tänkt göra kräver bygglov och startbesked eller ej.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.