Kart och mättjänster

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering.

Grundkarta över Mollösund.

Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vilken typ av bygglov din ansökan gäller. Kartan används som underlag för bygglovet.

För nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan du även använda ett företag med behörighet för mätning och kartering.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs vid all ny- och tillbyggnad inom detaljplanerat område där ny mark tas i anspråk. Detta gäller även för murar och plank.

Nybyggnadskarta kan krävas för att bygga utanför detaljplanerat område.

På nybyggnadskartan ritar du in det du tänkt bygga och måttsätter vinkelrät till fastighetsgränser.

Utstakning

Utstakning innebär att vår mätningsingenjör besöker fastigheten för att markera var byggnaden ska stå enligt ditt bygglov.

Vi kan i dagsläget utföra grovutstakning. Vill du ha finutstakning hänvisar vi till entreprenörer på privata marknaden. Finutstakning är inget krav från oss.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där du ser om byggnaden är rätt placerad.

Lägeskontroll är bäst att göra när formen till grunden är färdig, innan du börjar gjuta plattan.

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta. Det är en mer detaljerad karta för bygganmälan eller projekteringsunderlag.

Exempel på taxa

Nybyggnadskarta innanför detaljplanerat område

För fastigheter upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2023 års taxa: 9 016 kronor.

Nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område

För fastigheter upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2023 års taxa: 6 762 kronor.

Grovutstakning av huvudbyggnad (4 hörn)

Enligt 2023 års taxa: 5 072 kronor, moms 25 % tillkommer.

Grovutstakning av komplementbyggnad (4 hörn)

Enligt 2023 års taxa: 2 818 kronor, moms 25 % tillkommer.

Lägeskontroll av huvudbyggnad

Enligt 2023 års taxa: 4 508 kronor, moms 25 % tillkommer.

Lägeskontroll av komplementbyggnad

Enligt 2023 års taxa: 2 818 kronor, moms 25 % tillkommer.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.