Rådgivning och tips

Orust, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edets kommuner har en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivare med kontor i Stenungsund.

Energi- och klimatrådgivaren informerar och vägleder kostnadsfritt och opartiskt hushåll, organisationer och mindre företag i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

Kontakta gärna rådgivningen när du

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor om olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor om transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera kostnadsfritt

Energi- och klimatrådgivningen finansieras till 100 % av statligt stöd från Energimyndigheten.