Rådgivning och tips

Orust, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edets kommuner har en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivare med kontor i Stenungsund.

Energi- och klimatrådgivaren informerar och vägleder kostnadsfritt och opartiskt hushåll, organisationer och mindre företag i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

Kontakta gärna rådgivningen när du

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor om olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor om transporter och miljö
  • vill låna energimätare eller värmekamera kostnadsfritt

Energi- och klimatrådgivningen finansieras till 100 % av statligt stöd från Energimyndigheten.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.