Värmepump

Värmepumpsanläggningar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför omfattas de av särskilda regler.

Du behöver inte anmäla en luftvärmepump, men tänk på att placera den så att ljud från den inte stör dina grannar.

Anmälningsplikt

Du måste anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en:

  • bergvärmepump
  • jordvärmepump
  • sjövärmepump

Till ansökan bifogar du en situationsplan med anläggningens placering samt närliggande vattentäkter, avloppsanordningar och värmepumpar. Vill du borra eller gräva inom 10 meter till tomtgränsen eller placera värmepumpen på annans mark ska du skicka med en kopia på överenskommelse med markägaren.

Årlig läckagekontroll

Om värmepumpsutrustningen innehåller mer än fem ton koldioxidekvivalenter eller tio ton för hermetiskt slutna system, behöver du ordna en årlig läckagekontroll. Det rör sig vanligtvis om anläggningar till större fastigheter.

Handläggningstid

Det kan ta upp till sex veckor att handlägga din anmälan.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.