Logotyp

Kemikalier

Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Röda sjöbodar i förgrunden. Längre bort syns havet och vackra trähus.

Kemikalier behövs för att du ska kunna leva det liv du gör. De finns praktiskt taget i allting som omger dig i vardagen, i möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

En del kemikalier kan vara farliga. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Giftfri miljö

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål.