Båten och hamnen

Som båtägare är det just havet, naturen och djurlivet som du värdesätter. Men båtlivet påverkar miljön negativt på flera sätt. Samtidigt är en god miljö en förutsättning för att njuta av sjölivet.

Bild på sugtömningsstation på Gullholmen

Sugtömningsstation på Gullholmen

Aktuella frågor idag är giftiga bottenfärger och tömning av båtlatrin.

Godkända bottenfärger

Det är viktigt att du använder dig av godkända färger när du målar din båt. Vilka dessa är kan du läsa om på Kemikalieinspektionens webbplats. Du kan även fråga Sektor miljö och bygg om råd.

Det är förbjudet att använda "Norge"- eller fartygsfärg eller att blanda kopparpulver i färgen. Det är både olagligt att sälja dessa produkter och att använda dem.

Lätta ankare med rena tankar

Tömning av obehandlat toalettavfall till sjöss ger upphov till både miljö- och hälsorelaterade problem. När du tömmer båttoan på land hjälper du till att minska smittspridning som är det viktigaste. Samtidigt bidrar du till minskad övergödning.

Avgiftsfri tömning

Hjälp till att hålla vår kust ren. Du kan tömma din båts toatank avgiftsfritt i Ellös, Gullholmen, Mollösund, Henåns och Käringöns gästhamnar. Sugtömningsstationerna är öppna för tömning mellan 1 april till och med 31 oktober. Tyvärr passar inte alla däcksgenomföringar med sugtömningsstationer.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.